Индекс-дефлятор на 2023 год от Минэкономразвития

Want to participate? Register an account.